Nejnovější Videa
PŘEHLEDNOVINKYNovinky na facebookuYoutubetwitter


ČLENOVÉ

Email
Password
Zaregistrujte se u nás kliknutím na nový uživatel, po registraci Vám přibude v menu "Členská sekce"


KURZY

USD Vlajka meny USD změna {value}%
EUR Vlajka meny EUR změna {value}%
PLN Vlajka meny PLN změna {value}%


BITCOIN KURZPENĚŽENKY

paypal registracepayza registrace
perfectmoney registracesolidtrustpay registrace
okpay registracepayeer registrace
skrill registracebitcoin registrace
advcash registrace
 
 


Reklama
BTC směnárna
Bts bitcoinlivecasino 160x600
Kryptotop
O bitcoinech
Co to je bitcoin se můžete dozvedět v našem rozsáhlem článku, kde jsme čerpali pouze z ověřených zdrojů a z vlastních zkušeností. Přečtěte si obecné informace, doporučené peněženky a doporučené bitcoinové projekty.


Co to je Bitcoin:

Jak si Bitcoin co nejjednodušeji představit?
Pro člověka, který o Bitcoinu slyší poprvé, je asi nejjednodušší cesta k pochopení srovnáním s něčím, co už zná.

Bitcoin si lze představit jako jednoduché internetové bankovnictví. Místo bankovní aplikace se používá tzv. bitcoinová peněženka a platby probíhají přímo mezi odesilatelem a příjemcem. Nestojí mezi nimi žádná instituce, která by platby zpracovávala. To vše obstará internet, bitcoin protokol a počítače, které tvoří uzly bitcoinové sítě. Proto se taková platba označuje často zkratkou "P2P", z anglického "peer to peer".

Bitcoinová peněženka (Bitcoin wallet) je aplikace, která může běžet na chytrém telefonu, počítači, nebo přímo na síti. Při placení se do ní zadává místo čísla bankovního účtu protistrany pouze veřejná adresa peněženky příjemce. Je odvozena od tzv. "veřejného klíče" (public key) peněženky. Skládá se z 26 až 35 písmen a číslic a začíná vždy buď číslem 1, nebo 3. Každá adresa je vlastně ekvivalent jednoho bankovního účtu. Každý uživatel si může jednoduše a zcela sám, rychle a zdarma vygenerovat ve své BTC peněžence tolik adres, kolik potřebuje.

Protože adresa z tolika číslic a písmen je pro zadávání nepraktická, využívá se praktičtějšího grafického zobrazení - tzv. QR kódu.  QR kód (Zkratka pochází z anglického "Quick Response" = rychlá odezva) funguje podobně jako kód čárový, vejde se do něj však podstatně více informací. QR kód se dá přečíst jednoduše kamerou fotoaparátu na mobilním telefonu, nebo na notebooku a není pro něj potřeba žádná speciální čtečka - jen příslušná aplikace. Ta je však součástí každé BTC peněženky.

Pro autorizaci platby musí bitcoinová peněženka obsahovat k příslušné adrese správné heslo. To se  zde nazývá "soukromý klíč" (private key). Toto heslo je pevně dané a nelze měnit - o to více je třeba ho držet pečlivě v tajnosti. Kdo má k dispozici privátní klíč, může si z něj peněženku kdykoliv vygenerovat i s celým zůstatkem a plně s ním disponovat!

Samotné placené probíhá velmi rychle, podobně jako odeslání sms. Příjemce platbu vidí ihned a disponovat s ní může během několika minut, jakmile jí bitcoinová síť ověří jako platnou.

Bitcoinem takto lze platit komukoliv po celém světě stejně rychle, ať příjemce sedí vedle odesilatele na lavičce, nebo se nachází na druhé straně světa.
 

Jaké jsou vlastnosti/výhody Bitcoinu?

Svoboda - bitcoin nezná hranic. Kdokoliv, kdo má přístup k počítači a internetu, může bitcoin přijímat, vlastnit a odesílat. Není k tomu třeba tomu žádné svolení či prostředníka, který platby eviduje, realizuje a autorizuje jako je například banka. Software pro realizaci transakcí a chod bitcoin sítě je též svobodný. Měna není žádným státem emitována ani jinak regulována. Ačkoliv se o to některé státy pokouší, není to z principu možné.

Bezpečnost - nikdo nikomu nemůže Bitcoiny ukrást, pokud se nezmocní příslušného soukromého klíče.

Soukromí - pokud zůstane v utajení veřejný klíč (adresa peněženky), nikdo se nedozví, kolik Bitcoinů kdo vlastní. Veřejné adresy nejsou propojené s identitou vlastníka. V současné době se například EU pod rouškou boje proti terorismu a praní špinavých peněz pokouší zavést regulace, které by propojení adresy s vlastníkem zajistily. Vzhledem k tomu, že si kdokoliv může vygenerovat naprosto svobodně libovolné množství nových adres, budou tyto snahy bezzubé a jen zkomplikují život slušným uživatelům kryptoměn a provozovatelům Bitcoin infrastruktury (BTC automaty, burzy, on-line směnárny atp.)

Rychlost - Informaci o platbě se příjemce dozví během sekund a možnost s prostředky dále nakládat získá běkem minut.

Cena - odeslání bitcoinu kamkoli po světě nestojí téměř nic. Řádově se jedná o koruny, ať je platba v řádu tisíců, nebo milionů. Poplatek za poslání se totiž neodvíjí od výše platby, ale pouze od datové velikosti posílané informace. Pokud je tedy i finančně malá transakce složená z mnoha vstupů, informace o obsahuje více bytů a proto může být poslání dražší, než mnohonásobně vyšší platba.

 


Kde a jak je evidováno, kdo vlastní kolik Bitcoinů?

Kolik bitcoinů patří k jakému klíči je evidováno v blockchainu.

Blockchain si lze představit jako velkou účetní knihu obsahující spoustu stránek - od počátku fungování systému až do aktuálního okamžiku. Na každé stránce je vždy několik transakcí. Transakce jsou informace, kolik Bitcoinů který klíč převádí do vlastnictví jiného klíče.

Stránkám se říká "bloky" a ty tvoří spojitý seznam. Jsou navzájem propojené. Každá stránka seznamu obsahuje informaci ze stránky "pod" a informace z ní je dále obsažena ve stránce "nad". Z této vlastnosti vyplývá název "blockchain", v překladu "řetězec bloků". Obsah blockchainu je veřejně sdílen počítači, které tvoří uzly sítě. Někdy jsou uzly také označovány názvem nazývané "peer", nebo "nod". Do blockchainu přibývá nový blok v průměru každých 10 minut.

Spojitost informací je základní ochranou před zfalšováním. Pokud by někdo chtěl změnit zaznamenané informace, tzn. vepsat na určitou adresu falešný zůstatek ve svůj prospěch, zfalšovaný údaj by okamžitě "probublal" až na poslední stránku seznamu. Systém je nastavený tak, aby takovou nepřátelskou změnu okamžitě odhalil a nedopustil, aby k ní mohlo dojít. Vetřelec by musel "přepočítat" celou účetní knihu a nové údaje vnutit všem uzlům sítě, které ji uchovávají. K tomu by bylo třeba tak velké výpočetní síly, že je to prakticky nemožné.
 

Jak je to s klíči?

Klíče jsou používány při nakládání s bitcoiny jako adresy a hesla. Každý klíč má tři části:

Soukromý klíč - jeho použitím vlastník prokazuje vlastnictví daných Bitcoinů. Bez něj není možný převod na jinou adresu. Je třeba ho uchovávat v tajnosti. Je jedinečný, nelze ho měnit, jako heslo k bankovnímu účtu. Důvodem je to, že mezi soukromým klíčem a veřejným klíčem je spojitost - matematický vztah, založený na tzv. nesymetrycké kryptografii. Ze soukromého klíče lze velmi snadno dopočítat klíč veřejný, ne však naopak. Toho se používá ke kontrole transakce. Pokud by se soukromý klíč změnil, nevedl by pak již ke stejnému výsledku (veřejnému klíči) a nemohl by tak potvrdit transakce z této adresy.
Veřejný klíč - je bezpečné ho zveřejnit. S jeho pomocí nelze vaše bitcoiny nikam převést. Veřejný klíč lze odvodit od soukromého, ne však naopak. Veřejný klíč je vždy obsažen v transakci na straně odesílatele a je používán ostatními pro ověření správnosti podpisu transakce.
Adresu - adresu je též bezpečné zveřejnit. S její pomocí nelze vaše bitcoiny nikam převést. Adresu lze odvodit od veřejného klíče, ne však naopak. 
Smysl adresy je v zásadě praktický. Je kratší než veřejný klíč a je tedy lépe čitelný člověkem a zabírá také méně místa v transakci. Dále v sobě obsahuje kontrolní informace a umožňuje tak například detekci překlepu v adrese. Adresa se používá v transakci na straně příjemce a také při dotazech na počet bitcoinů zaslaných na tuto adresu (jinými slovy kolik mám bitcoinů přístupných tímto klíčem).
Adresa většinou začíná na číslici 1 nebo 3. Například: 2B3pI8eP4BPrfF2DMPTfTL7SLxd7DivfUb
 

Jak vznikají nové Bitcoiny?

V klasických měnách je vždy nějaký emitent měny, tedy někdo, kdo měnu vydává/tiskne a tím ji i má pod kontrolou. Například král nebo centrální banka.

V případě bitcoinu není emitent nově vzniklých bitcoinů předem určený. Nové Bitcoiny vznikají vždy při vzniku nového bloku a jsou odměnou pro tzn. "minera" (horníka, těžaře), kterému se podaří "vytěžit" následující nový blok jako první. Těžením je zde míněn složitý výkonově náročný matematický úkol. Miliony počítačů po světě se snaží tento úkol vyřešit a získat tak odměnu.

Úkol spočívá v seřazení nových ještě do bloku nikdy nezahrnutých transakcí od ostatních uživatelů do nového bloku tak aby hash (softwarová funkce dvojitá SHA-256) tohoto nového bloku začínala na určitý počet nul.
K výsledku lze dojít pouze velkým množstvím pokusů výpočtu hash. Složitost úkolu je proměnlivá, záleží na výpočetní kapacitě sítě. Pokud se na výsledky přichází příliš rychle je požadováný počet nul automaticky navýšen. Pokud nalezení naopak trvá příliš dlouho, je počet požadovaných nul snížen. Tímto způsobem je regulován vznik nového bloku s cílem vzniku v průměru blok každých 10 minut.

Minerem může být kdokoli, kdo si na počítač nainstaluje příslušný software. V dnešní době je však již používání běžných počítačů neefektivní. Pro daný výpočet se podařilo vyvinout speciální jednoúčelové čipy, které dokáží úlohy řešit mnohem rychleji a tím efektivněji. Jednoúčelové počítače osazené těmito čipy se také nazývají "minery". Ten miner, který vytěží nový blok jako první, dostane jako odměnu nově vzniklé Bitcoiny. Tato transakce je v bloku uvedena vždy jako první a nazývá se coinbase. Vzhledem k nízké pravděpodobnosti nalezní bloku se mineři dobrovolně sdružují do skupin, kterým se říká "pooly". V poolu tak hledají řešení společně a o nalezenou odměnu se pak spravedlivě dělí dle jejich podílu na vykonané práci (vyzkoušený počet řešení úlohy). Nemusejí tak roky čekat na to než si vydělají na účet za elektřinu, ale dostanou nižší pravidelný výdělek umožnující jim pokrýt náklady na provoz jejich počítače a internetu.


Většina transakcí dále obsahuje poplatek pro minera. Kromě odměny za nově vytěžený blok tak miner obdrží také poplatky ze všech nově zařazených transakcí v nalezeném bloku. V případě velkého množství transakcí (velikost bloku je totiž omezena a ne vždy se do něj vejdou všechny nově vzniklé transakce) tak poplatek motivuje miner zahrnout do nového bloku přednostně transakce s co nejvyšším poplatkem. Výši poplatku si určuje odesilatel při vytváření transakce. Lze nastavit na nulu, odesilatel se tak ale vystavuje riziku, že mineři nebudou mít o zpracování zájem a provedení transakce se protáhne i na několik dnů. Výše poplatku vychází z datové velikosti transakce (nikoliv z výše zasílaného obnosu). Výpočet optimálního poplatku obstarává za odesilatele peněženka.

Výše odměny za nalezení bloku pro minera je daná naprogramovanými pravidly bitcoin protokolu. Na začátku fungování měny byla odměna za vytěžený blok 50 BTC. Tato odměna se snižuje každé 4 roky o polovinu. Je vypočteno, že celkově bude tedy existovat pouze 21 milionů BTC kolem roku 2140. Poté odměnu pro minery budou představovat pouze poplatky z transakcí a již ne nově emitované bitcoiny.

Dnešní klasické měny mají  inflační povahu, tzn. za 100Kč dnes lze nakoupit více zboží, než za stejných 100Kč za rok. Inflačním mechanismem se tak snaží centrální banky podporovat spotřebu a tím vývoj ekonomiky. Naopak Bitcoin je měnou deflační - emise se v budoucnu zcela zastaví a cena jednoho Bitcoinu (a tím i množství koupeného zboží) trvale roste. Je proto otázkou, jakou roli bude díky těmto vlastnostem Bitcoin v budoucnu hrát. Pravděpodobně podobnou, jako zlato, tzn. spíše prostředek k uchování hodnoty. Dále pak určitě bude sloužit jako prostředek pro jednoduchý a rychlý přesun hodnoty kamkoliv po světě. Není příliš pravděpodobné, že by se příliš rozšířil pro provádění malých plateb. Jednak proto, že poplatek vzhledem k výši platby bude hrát stále významnější roli, ale také díky rychlosti, která je pro mikroplatby zatím nedostatečná. Tyto úlohy pravděpodobě převezmou spíše jiné digitální měny, případně jiná řešení na bázi bitcoinu. Bitcoin pravděpodbně zaujme mezi altcoiny (ostatní digitální měny, tzv. "alternative coins", zkráceně altcoins) roli jakési rezervní měny - podobně jako dnes dolar ve světě klasických peněz.
 

Co určuje cenu Bitcoinu?

Jako u každého zboží, nebo služby, vždy hrají roli náklady. Bitcoinovou síť zajišťují uzly, jejichž provoz je energeticky náročný. Protože nikdo nechce dlouhodobě provozovat jakoukoliv službu čistě z fandovství, vždy bude cena nějakým způsobem reflektovat fundamet složený z nákladů na spotřebovanou elektřinu, amortizaci použité techniky a zisk provozovatelů v nejlevnějším regionu. Tím je v současné době Čína. Zde se vyrábí nejvíce bitcoin minerů, je zde levná elektřina i cena práce. Cena sice může krátkodobě klesnout i pod tyto náklady, z dlouhodobého hlediska však ekonomika provozu funguje. Nikdo nebude dlouhodobě prodávat vytěžené Bitcoiny pod cenou, za kterou je získal.

Druhým zásadním faktorem je poptávka a nabídka. Živou vodou pro růst kurzu Bitcoinu jsou jakékoliv negativní události s dopadem na finance. Kyperská krize, Řecká krize, hypotéční krize, umělé oslabování čínského Juanu, rušení bankovek v Indii, Brexit, zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA to všechno jsou události, které zvyšují poptávku po Bitcoinu jako relativně bezpečném parkovišti pro finance a posílají jeho kurz vzhůru.
 

Další využití bitcoinu​

Bitcoin lze využít nejenom k převodu hodnoty (peněz), ale má i další využití.
Fakt, že informace do blockchainu uložené nelze zpětně modifikovat (pro každý blok bylo vynaloženo vysokého výpočetního výkonu) a každý blok v sobě obsahuje aktuální čas umožňuje například:

Proof of Existence - Možnost dokázat že nějaká informace v určitém čase již byla známa. 
Příklad: Vezmete smlouvu. Naskenujete jí. Vypočítáte hash tohoto obrázku. Z hashe vypočtete adresu a na tuto adresu zašlete nějakou částku v BTC. Kdykoli v budoucnosti lze tedy ověřit, že tento dokument. Existoval v daném čase a jedná se o nemodifikovaný originál.
Tato funkce může také nabýt na významu v budoucnosti jako obrana proti digitální cenzuře. Vždy poznáte jestli vám stát nebo někdo jiný nezamlčuje některé informace v dokumentu.
Klíče používané pro zasílání bitcoinů lze využít i pro šifrování zpráv, nebo pro přihlašování do různých služeb bez nutnosti používání jména a hesla jak jsme dnes zvyklí.
 

Proč některé adresy začínají číslicí 1 a jiné 3?

Bitcoiny z adresy začínající číslicí 1 je možné odeslat pouze za použití pouze jednoho klíče.
Bitcoiny z adresy začínající číslicí 3 je možné odeslat za použití kombinace klíče. Například transakci musí podepsat alespoň 2 klíče ze 3. Tento způsob umožňuje bezpečné společné nakládání s prostředky, kdy každý klíč vlastní někdo jiný.
 

Co se stane když více nových bloků vytěží více minerů zároveň?

Je to možné a děje se to. 
Informace o novém bloku je rozesílána minerem všem okolním peerům a jimi přeposílána dále.Je možné, že než se informace z jedné strany sítě dostane na druhou stranu objeví se miner, který našel na druhé straně konkurenční řešení. 
Bylo již řečeno že každý blok obsahuje odkaz (hash) bloku předchozího. Jakého bloku hash tedy mineři použijí pro další následný blok? 
Použijí buďto ten co je pro ně nejvýhodnější (ze kterého mají více poplatků - pokud ho vytěžili sami) nebo ten při jehož zařazení vznikne řetěz s největším odvedením práce. Největší počet číslic 0 v hashích všech bloků (difficulty).
 

Co je to počet potvrzení u transakce?

Počet potvrzení představuje vzdálenost v počtu bloků v blockchainu od bloku ve kterém je transakce zahrnuta k poslednímu vytěženému bloku. 
0 potvrzení znamená, že transakce ještě nebyla zahrnuta do bloku. 
1 znamená, že transakce je zahrnuta v posledním vytěženém bloku. 
Tato vzdálenost představuje jistotu se, kterou jsou bitcoiny na vždy převedeny. 
Např. při 0 potvrzení není jisté zda transakce bude opravdu zahrnuta do bloku. Bitcoiny se totiž stávají vašimi, až když je transakce zahrnuta do blockchainu.
 

Kdo vynalezl bitcoin?

Neznámá skupina nebo jednotlivec existující pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, který v roce 2008 zveřejnil návrh (paper) jak bitcoin by měl fungovat a pověřil vybrané programátory k jeho realizaci.
 

Kdo kontroluje bitcoin?

Bitcoin nemá žádnou centrální autoritu. Bitcoin se řídí pouze pravidly naprogramovanými v softwaru bitcoin uzlů (peerů).
Můžeme říci, že kontrolu nad bitcoinem mají:

Vývojáři co používaný software vyvíjí.
Mineři co tento software provozují (instalací software de facto akceptovali změny, které programátoři připřavili.
Navrhovatelé změn prostřednictvím BIP dokumentů. Nad těmito dokumenty se vedou vášnivé debaty a v případě konsenzu jsou tyto změny akceptovány vývojáři.
 

Co je to deterministická peněženka?

Deterministická peněženky jsou dnes de facto standardem, umožnující snadnější zálohování klíčů a lepší anonymitu.
Ačkoliv bitcoin umožňuje určitou úroveň anonymity (nikdo neví komu patří, které bitcoiny), není to však úplně ideální. 
V případě, že používáte jeden klíč pro všechny vaše prostředky a zaplatíte v hospodě pivo, tak se hospodský může do blockchainu podívat kolik vám zbylo na adrese, ze které jste bitcoiny poslal. 
Aby se této situaci předešlo je doporučené používat více peněženek (klíčů) ve které jsou vaše bitcoiny rozmělněny. Ideální případ je, aby se při každé platbě vytvořila peněženka nová (nový klíč - nazýváno též change address), kam bude obsah zbytku vaší peněženky převeden.
Tímto způsobem vznikne za malou dobu i 1000 nových klíčů. Ztráta některého z klíčů na kterém jsou bitcoiny může znamenat ztrátu bitcoinů a nelze po uživateli požadovat aby po každé platbě zálohoval své klíče. 
Deterministická peněženka tento problém řeší. 
Na začátku instalace peneženky se vám náhodně vygeneruje takzvaný master key (hlavní privátní klíč), ze kterého se deterministickým způsobem dají vypočítávat další privátní klíče. Stačí tak zazálohovat pouze tento master klíč. 
Master klíč se většinou zálohuje opsáním 12ti nebo 24 slov a zapamatováním hesla k němu. Kdykoli v budoucnosti dojde ke ztrátě vaší peněženky (rozbitý harddisk nebo ukradený mobil), lze ze zálohovaného master klíče znovu vypočítat všechny privátní klíče a dostat se tak znovu k vašim bitcoinům.
Použili jsme zdroje z těcho webů.

http://bitcoinsymbol.org/
https://coin.cz/
YouGetProfit
reklama2
Progresivni zhodnoceni
bloggerczVše o pokemonech
Seo servisTOPlistVýdělek na internetuKatalog web stránek Webatlas.czVýdělek na internetu
reklama2Kryptotop

 
Flag Counter
Copyright © by vydelejnainternetucz 2017-2018 > Přísný zákaz kopirování z těchto stránek > Optimalizováno pro Chrome, Firefox, Opera
Na veškerý obsah webu www.vydelejnainternetu.cz se vztahuje autorský zákon,
jeho kopírováním nebo napodobováním se vystavujete podání žaloby dle trestního zákoníku.

Výdělek na internetu, klikačky, emailovky, scam, ptc, ptr, paypal, payza, klikny, vydelek, výdělek, vydelek na netu, výdělek na netu, vydeleknanetu, peníze, cash from web, earn, earn money, earnmoney, finance, financial, soutěže, contest, zvýšení návštěvnosti, neobux, peníze z internetu, penízenanetu, peníze na internetu, výdělky, výdělky online, vydělávej, cash, zarobok na internete, vydělávej, my cash bar,mycashbar, surfbary, manualsurfy, autohitsy, autosurfy, hyip, scam list, matrix, fondy, investiční fondy, placené emaily, výdělek PTC, výdělek PTR, výdělek prostřednictvím internetu, práce, brigáda, brigády na internetu, job na netu, job na internetu,bitcoin,btc,clixsense,neobux,ethereum,litecoin,dogecoin,ripple,xrm
Jak vydělat bitcoiny zdarma, Výdělek bitcoinů zdarma, Jak těžit kryptoměny, Těžba kryptoměn, Výdělek z domova, Výdělek z pohodlí domova, Podnikání z domova, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin, Satoshi, Bitcoiny zdarma, výdělek bitcoinů, reklama zdarma, inzerce zdarma, vydelej na internetu cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one